Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Noticia ampliada

200527Abr
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès tramita subvencions per al foment de l'economia social


El Punt d’Informació CIDEM del Consell Comarcal de l’Alt Penedès tramita les subvencions per al foment de l’economia social que convoca el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

La convocatòria té com a objectius: finançar l’assistència tècnica a les cooperatives i les societats laborals, fomentar l’ocupació i la competitivitat mitjançant les inversions productives, donar suport a les cooperatives de segon o ulterior grau i fomentar la implantació de les noves tecnologies a les empreses de l’economia social.

Hi ha 4 tipus de subvencions: per estudis, auditories i assessorament empresarial; per finançar inversions en elements productius d’immobilitzat material i en arrendament financer (leasing), per crear cooperatives de segon o ulterior grau i per implantar Internet a les empreses de l’economia social.

Les persones interessades a rebre més informació sobre aquestes subvencions es poden dirigir al Punt d’Informació CIDEM del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 ext. 214). El termini per a la presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el dimarts 17 de maig de 2005.

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2020
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa