Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Noticia ampliada

200520Oct
El Punt d'Informació CIDEM tramita crèdits per a empreses amb un interès preferent


El Punt d’Informació CIDEM del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ofereix un nou servei a les petites i mitjanes empreses que consisteix a informar-les sobre ajuts al finançament i tramitar crèdits amb un interès preferent davant 25 entitats financeres que tenen conveni amb l’Institut Català de Finances.

L’Institut Català de Finances és una entitat de crèdit públic dependent de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu facilitar recursos a les empreses catalanes per promoure i fomentar inversions i iniciatives que contribueixin al creixement, la innovació i la internacionalització de l’economia catalana.

Els ajuts que tramita el Punt d’Informació CIDEM del Consell Comarcal són préstecs o lísings, per un import de fins a 1,5 milions d’euros per empresa, amb un termini d’amortització de 3, 5, 7 o 10 anys, amb 2 anys de carència optatius, i amb un interès euribor de +0,40 revisable semestralment i sense comissions.

El Punt d’Informació CIDEM ofereix altres serveis a les empreses i els emprenedors de l’Alt Penedès; en concret, informa i col·labora en els tràmits relacionats amb la creació d’empreses de base tecnològica (pla d’empresa, formes jurídiques, tràmits de constitució, vivers d’empreses, etc.), els ajuts públics (Generalitat, Estat Espanyol i Unió Europea), fiscalitat (impostos i incentius fiscals), qualitat i productivitat (millora contínua, reducció de costos, normativa ISO 9000, etc.), legislació laboral (tipus de contractes i incentius a la contractació) i legislació en general que pugui afectar les empreses.

Durant els 3 primers trimestres de 2005, el Punt d’Informació CIDEM ha atès 276 consultes, la majoria de les quals eren per conèixer ajuts i incentius per a la creació de noves empreses.


Si necessiteu més informació:
Sra. Margarita Pauné
Responsable del Punt d’Informació CIDEM
Tel. 93 890 00 00 ext. 214
a/e: procom@ccapenedes.com

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2021
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa