Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Noticia ampliada

200524Nov
AJUTS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per establir una línia d'ajuts a les empreses per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya (Ordre TRI/423/2005). Els tipus d'ajuts que s'estableixen per aquesta Ordre han d'ajustar-se a algun dels programes següents:
- Promoció de l'elaboració del Pla d'igualtat a l'empresa
- Promoció de la incorporació de la figura d'agent per la igualtat dins de l'empresa.

Podran sol.licitar la concessió de les subvencions les empreses privades i altres persones i entitats que reuneixin la condició d'empresari o empresària; les empreses públiques i entitats autònomes públiques respecte del seu personal laboral. El termini per a la presentació de sol.lictuds finirà el dia 20 de desembre de 2005. Per a una informació completa sobre les bases reguladores, les disposicions específiques dels programes, la formalització de la sol.licitud i la documentació que cla presentar podeu consultar el web del Departament de Treball i Indústria: http://www.gencat.net/treballiindustria.

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2021
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa