Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Noticia ampliada

200620Jul
CRÈDITS PER L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES

CRÈDITS PER L'AUTOEMPRESA


Són crèdits per cobrir les despeses derivades de la posada en funcionament d'un projecte empresarial de nova creació amb una antiguitat màxima d'un any, o bé, amb caràcter excepcional d'ampliació de l'àmbit de negoci.

QUI HI POT ACCEDIR?: 1- Empreses de nova creació, amb una antiguitat màxima d'1 any, 2-Empreses que vulguin ampliar el seu àmbit de negoci.

El crèdit no té uns límits màxims ni mínims, sinó que depèn del projecte a finançar i és obert a la negociació.

La Generalitat gestiona que s'obtingui un aval per a poder deman ar aquest crèdit amb garanties-

REQUISITS:
- Tenir entre 18 i 35 anys
-Ser resident a catalunya
-Estar constituït/da com a autònom/a o formar part d'una cooperativa en què almenys un terç dels socis siguin joves, o d'una societat laboral en què els joves representin com a mínim el 50 % del capital.
-Que el projecte d'empresa disposi d'un informe favorable d'una entitat col.laboradora per l'assessorament de les persones emprenedores del Servei de creació d'Empreses.

Les persones joves s'han d'adreçar al Servei de creació d'empreses de la Generalitat:
http://www.gencat.net/treballiindustria/ocupacio_activitat/autoocupacio/descripcio/index.html

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2021
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa