Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Noticia ampliada

200905Feb
Sóc a l’atur, quins drets tinc?

D’una feina o més d’una, a l’atur. Si has perdut la feina, tens dret a cobrar l’atur. Saps quins requisits has de complir per cobrar-lo? Durant quant de temps pots gaudir-ne? Vols saber com pots formar-te, mentrestant?


Si acabes de perdre la feina o bé el teu contracte laboral és a punt d’expirar, possiblement tens dret a beneficiar-te d’una prestació econòmica o d’un subsidi d’atur. No tots els casos són, però, iguals. Coneixes els teus drets, com a desocupat?

No tinc feina. Cobraré l’atur?

El primer pas, una vegada es perd la feina, és acudir a la teva Oficina de Treball de la Generalitat durant els quinze dies hàbils posteriors, inscriure-s’hi com a sol·licitant de feina i demanar la prestació d’atur. L’ajuda econòmica que es rebrà varia en funció del període i la base cotitzats els darrers sis anys, però només els qui han treballat per compte d’altri més d’un any poden beneficiar-se d’aquesta ajuda. La resta de treballadors podrà acollir-se al subsidi d’atur, si compleix certs requisits. Si s’ha deixat de treballar voluntàriament, però, no es té dret a l’atur.

Quant em pagaran, i fins quan?

La prestació d'atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador, és a dir, la mitjana del que l'empresa ha cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els darrers 180 dies de feina. L'import serà el 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies a l'atur i, a partir del dia 181, es cobrarà el 60%. Amb tot, l'import mínim és de 482,44 euros i el màxim, de 1.055,33 euros. Aquest import es cobrarà en funció del període treballat: si s’ha treballat de 360 a 539 dies, es reben 120 dies de prestació; si s’ha treballat de 540 a 719, se’n reben 180; si s’ha treballat de 720 a 899, 240 dies; si s’ha treballat de 900 a 1.079, 300 dies. De 1.080 a 1.259, 360 dies. I així successivament fins a un màxim de 720 dies de prestació d'atur, que es reben per 2.160 dies treballats. Una vegada esgotada la prestació, el desocupat té dret a cobrar el subsidi d'atur, entre 18 i 30 mesos, en funció de les particularitats de cadascú.

I mentrestant...

Per cercar feina mentre s’està a l’atur, cal estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest organisme cerca en la base de dades les persones que s'ajusten més al perfil de les diferents ofertes de feina i les proposa com a candidats a l'empresa. Però si una persona desocupada no es presenta a una oferta de feina adequada a les seves possibilitats sense causa justificada, pot ser sancionada amb la pèrdua de la prestació d'atur. Amb tot, ser a l’atur no és incompatible amb la formació. El SOC també ofereix més d'un centenar de cursos gratuïts per als desocupats.

Més informació

* 'Un sou temporal per afrontar la desocupació' ('Consumer' d'Eroski, 12/08)
* Tota la informació sobre què cal fer quan s'està a l'atur, al web de la Generalitat
* Borsa virtual de l'Oficina Jove de Treball (OJDT).
* Recusos per cercar feina a JOVE.CAT
Recomanacions a l'hora de començar a cercar feina, recursos per a assessorar-te i propostes de llocs on pots anar per trobar feina.

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2021
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa